ProspectiK

 

 

 

Fr     En     Nl

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

 

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het gebruik van Prospectik is bijzonder gemakkelijk. Het voldoet immers om de aanwezige "fiches prospecten“ in het Prospectik-deel (de ruimte abonnees) aan elke ontmoeting met de potentiele klanten aan te vullen. Het werktuig werd ontworpen zodat een tiental vragen het mogelijk maken om het prospect te kwalificeren.

WISKUNDIGE MODELLERING

De originaliteit van ons werktuig berust in de gebruikte strenge en wiskundige benadering. Wij hebben immers, een wiskundig model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een enige score toe te kennen aan alle ontmoete prospecten. Deze score houdt rekening met een geheel van relevante criteria, alsmede met "de functie van utiliteit" onderliggend aan deze criteria.

RELEVANT CRITERIA

De criteria die bij ons model worden gebruikt zijn het resultaat van een discussie van ongeveer 2 jaren en de adviezen van een panel van verwittigde deskundigen. Voor het gemak van het lezen, werden deze criteria in 5 categorieën verzameld om de lezing en de interpretatie van de resultaten makkelijker en intuïtiever te maken.

DIRECTE RESULTATEN

Prospectik werkt op kortstondige wijze; wat betekent dat aan elk toevoegsel, levert het model zijn resultaten, zijn classificatie en zijn mapping onmiddelijk.

GRAPHISCHE SCHEMATISERING

Voor een zicht en een eenvoudigere leesbaarheid van de resultaten, werden alle scoren in enkele beknopte en nauwkeurige grafieken geschematiseerd. Deze schema's laten u in een vluchtig blik toe om uw portefeuille prospecten te evalueren en om zich op de meest dragende contacten te concentreren

UITVOER VAN DE GEGEVENS

De gegevens kunnen in CSV geëxporteerd en gebruikt worden bij rekenbladen (Excel,…)


 

 

 

LUST OM MEER EROVER TE WETEN?

Newsletter

Schrijft u in aan onze newsletter

Downloaden

Een voorbeeld van verslag Downloaden